Một loạt các liên kết cầu chì 10x38mm được thiết kế đặc biệt để bảo vệ các dây quang điện. Các liên kết cầu chì này có khả năng

ngắt dòng quá thấp liên quan đến mảng chuỗi quang điện bị lỗi (dòng ngược, lỗi nhiều mảng).

DC Fuse chủ yếu được sử dụng trong hộp kết hợp DC trong hệ thống điện mặt trời. Khi bảng điều khiển hoặc bộ chuyển đổi PV gây ra quá tải hoặc ngắn mạch, nó sẽ hoạt động

tắt ngay lập tức, để bảo vệ bảng PV, cầu chì DC aslo dùng để bảo vệ các bộ phận điện khác trong mạch DC, khi quá tải hoặc đoản mạch


Gửi yêu cầu của bạn

Tập tin đính kèm: