Giá đỡ cầu chì tự động đa năng chống thấm nước tiêu chuẩn

1. điện năng thuận tiện và bền cho dán DIY của bạn.

 2.Cung cấp một giá đỡ cầu chì để bảo vệ mạch hiện có và một giá đỡ cầu chì thứ hai để bảo vệ mạch mới.

 3. Dễ dàng thêm nguồn hoặc kết nối bổ sung vào hộp cầu chì mà không cần cắt dây.

4. chiều dài dây:

Chiều dài bình thường 150mm mỗi bên


Gửi yêu cầu của bạn

Tập tin đính kèm: