Công tắc nút nhấn là một trong những công tắc dễ vận hành và nhanh chóng.

Công tắc, các nút có vẻ ngoài hấp dẫn hơn và vật liệu được sử dụng làm sáng bề mặt của nó, được dán nhãn là đồ họa tiện lợi, vận hành công tắc dẫn đến sự hài lòng của người dùng, cũng có thể được sử dụng trong hệ thống SMART CAP nơi người ta có thể nhập các sản phẩm thiết bị, đây là chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất cho các nhà thiết kế.


Gửi yêu cầu của bạn